Igłofiltry Olsztyn

Igłofiltr czyli filtr igłowy to najczęściej cienka, długa rura stosowana przy robotach ziemnych. Urządzenie z zasadzie służące do obniżenia poziomu wód gruntowych przez osuszanie podmokłych terenów. Tak przygotowany grunt nadaje się idealnie pod budowę domów.

Najczęstsze rodzaje igłofiltrów, to:

  • Stalowy – o długości ok 6 m i fi 50 mm zakończony ostrzem ułatwiającym zagłębienie w grunt. W dolnej części umieszczony jest filtr i zawór zwrotny. Wydajność jednego igłofiltra ok 1,5 m3/h
  • Polietylenowy PE (igłofiltr elastyczny) – o długości 7 m i średnicy 32 mm lub 60 mm zakończony filtrem siatkowym. Wydajność jednego igłofiltra ok 0,7 m3/h, standardowo przeznaczony jest do pracy z aluminiową instalacja odwodnieniowa, jest to najczęściej stosowane rozwiązanie na polskim rynku.
  • Plastikowy PVC – o długości 6 m i średnicy 42 mm zakończony filtrem syntetycznym traconym. Wydajność jednego igłofiltra ok 1,2 m3/h

Igłofiltry umieszczamy (zapłukujemy) wokół odwadnianego terenu, łączymy je z kolektorem zbiorczym rurociągiem a następnie za pomocą węża ssawnego z pompą ssącą.

 

Główne zastosowania instalacji igłofiltrów

Można wskazać następujące podstawowe zastosowania instalacji igłofiltrowych:

  • Odwodnienie czasowe obniżenie poziomu wody dla prac konstrukcyjnych i inżynieryjnych wymagających wykopów sięgających poniżej naturalnego poziomu wód gruntowych
  • Odwadnianie wykopów budowlanych
  • Ogólne obniżenie poziomu wód gruntowych
  • Odwadnianie geotechniczne: obniżenie poziomu wody celem zwiększenia konsolidacji i stabilności gruntu, redukcji obsunięć itp.